0

AKTUALNOŚCI

IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen 24-25 maja 2018

 

Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen to organizowana przez doktorantów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego konferencja, której adresatami są doktoranci oraz studenci prowadzący badania w zakresie dyscyplin, określanych jako nauki o życiu.

IV edycja konferencji odbędzie się 24-25 maja 2018 r. w budynku D Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ mieszczącego się przy ul. Pomorskiej 141/143 w Łodzi.

W tegorocznej edycji BioOpen przedstawione zostaną zagadnienia obejmujące: biotechnologię, biochemię, biofizykę, mikrobiologię, nanotechnologię, fizjologię roślin i człowieka, ekologię, ochronę środowiska oraz nauki pokrewne. Tematy te zostały podzielone na cztery sesje tematyczne:

  • Mikrobiologia i immunologia
  • Biologia molekularna i biotechnologia
  • Fizjologia i biotechnologia roślin
  • Ekologia i ochrona środowiska

Ponadto, Konferencja BioOpen jest doskonałą okazją do spotkania młodych naukowców z różnych ośrodków naukowych, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy na poziomie ogólnokrajowym. W programie Konferencji przewidziano m.in. wykłady plenarne, sesje referatowe, posterowe oraz wystawy i prezentacje firm z branży biologii molekularnej, biologii komórki, diagnostyki laboratoryjnej, biotechnologii, technologii farmaceutycznej i innych pokrewnych dziedzin.

Na tegorocznej konferencji wśród zaproszonych Gości znajdują się:

Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski
Uniwersytet Warszawski
Wykład plenarny

Prof. dr hab. Magdalena Klink
Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi
Sesja: Mikrobiologia i Immunologia

Dr hab. Iwona Ciereszko prof. UwB
Uniwersytet w Białymstoku
Sesja: Fizjologia i Biotechnologia Roślin

Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski
Instytut Oceanologii PAN,
Sesja: Ekologia i Ochrona Środowiska

Dr Takao Ishikawa
Uniwersytet Warszawski
Sesja: Biologia Molekularna i Biotechnologia

 

Rejestracja na konferencję trwa do 30 marca.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji oraz na naszą stronę internetową i Facebook’a:
www.facebook.com/konferencja.bioopen/

www.bioopen.pl