12.08.2022

Proteomika – kolejny krok w zrozumieniu naszego organizmu. Rozwiązania OLINK Target w ofercie ALAB-u.

Technologia Proximity Extension Assay (PEA) firmy Olink.

Analiza profilu białkowego w najlepszy sposób oddaje stan fizjologiczny organizmu, pozwalając zrozumieć zachodzące w nim procesy. Dotychczas stosowane metody takie jak ELISA lub chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas, okazały się niewystarczająco przepustowe i/lub nie dość specyficzne.

Odpowiedzią na takie problemy okazała się technologia Proximity Extension Assay (PEA).

Dzięki wykorzystaniu przeciwciał znakowanych oligonukleotydami możliwe stało się jednoczesne badanie wielu białek docelowych w próbówce. Dzięki predefiniowanym panelom OLINK Target badacze mogą w łatwy sposób badać interesujące ich procesy biologiczne.

Zalety technologii PEA

  • bardzo niskie zużycie próbki (panele OLINK Target wymagają jedynie 1 µl próbki)
  • wysoka specyficzność (do białka muszą związać się 2 różne przeciwciała, aby skompletować znacznik oligonukloetydowy)
  • łatwa analiza wyników
  • obecność białek referencyjnych pozwalająca łączyć wyniki z różnych paneli badawczych oraz porównywać badania wykonane w różnym czasie

Wyjaśnienie działania technologii Olinks PEA

Wyjaśnienie działania technologii Olinks PEA

Technologia Proximity Extension Assay (PEA) firmy Olink. (A) Pary przeciwciał, znakowane znacznikami oligonukleotydowymi DNA, wiążą się z docelowym białkiem w roztworze. (B) Gdy oligonukleotydy są zbliżone przez wiązanie par przeciwciał, hybrydyzują i są wydłużane w etapie polimerazy DNA. (C) Ten nowo utworzony fragment „kodu kreskowego” DNA jest unikalny dla każdej pary przeciwciał, a następnie jest amplifikowany przez PCR, gotowy do odczytu przez sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) dla produktów Olink Explore lub ilościowy PCR (qPCR) dla produktów Olink Target. Za pomocą tej metody można zmierzyć jednocześnie do 384 różnych białek z około 1 µl krwi lub innego rodzaju próbki biologicznej.

Olink zapewnia platformę produktów i usług, które są wdrażane w największych firmach biofarmaceutycznych oraz wiodących instytucjach klinicznych i akademickich, aby pogłębić zrozumienie biologii człowieka w czasie rzeczywistym i napędzać opiekę zdrowotną w XXI wieku poprzez skuteczną i wpływową naukę.

Olink zapewnia rozwiązania i wsparcie w odkrywaniu biomarkerów białek ludzkich. W ciągu kilku lat firma Olink szybko rozwinęła się z małej szwedzkiej firmy oferującej testy dla kilkuset białek do organizacji notowanej na NASDAQ o silnej globalnej obecności, z szerokim portfolio elastycznych rozwiązań biomarkerów białkowych i biblioteką wysokiej jakości, dokładnie zweryfikowanych testów, które obejmują ~3000 białek.

Wideo