12.10.2022

Rozpoczęliśmy współpracę z A&A Biotechnology.

A&A Biotechnology jest polską firmą biotechnologiczną, która opracowuje i wytwarza innowacyjne produkty dla branży life science.

Oferta A&A Biotechnology obejmuje zestawy do izolacji DNA i RNA, PCR i odczynniki do odwrotnej transkrypcji, odczynniki do klonowania i transformacji oraz odczynniki i usługi do biologii molekularnej. Firma posiada również urządzenia umożliwiające produkcję dużych ilości enzymów stosowanych w biologii molekularnej.

Dzięki temu porozumieniu klienci ALAB uzyskali dostęp, nie tylko do doskonałych zestawów do izolacji kwasów nukleinowych i odczynników do biologii molekularnej, ale także do usług badawczych takich jak: izolacja DNA/RNA z trudnych matryc; sekwencjonowanie DNA; chromatografia gazowa (GC FID/TCD) i cieczowa (HPLC DAD/RID); produkcji i oczyszczania białek rekombinowanych.