19.09.2022

"Biologia-Medycyna-Terapia" V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej.

W dniach 15-17 września br. ALAB uczestniczył w V Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

W tym roku konferencja pod hasłem „Biologia-Medycyna-Terapia” dotyczyła terapii biologicznych i eksperymentalnych, pełnoprofilowej onkologii-diagnostyki, biologii i medycyny rozwoju, także chorób zakaźnych i odzwierzęcych, w tym COVID-19 i nowych zagrożeń wirusologicznych XXI wieku.

Wykład inauguracyjny o genetycznych i metabolicznych chorobach wątroby wygłosił pediatra z Medical College of Wisconsin w USA prof. Grzegorz Telega.

Wśród prelegentów znaleźli się także prof. Rafał Zieliński, który przedstawił nowe podejście do terapii ostrej białaczki szpikowej oraz dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL, która opowiedziała o nowoczesnym podejściu do zastosowania mikroorganizmów w agrobiotechnologii.

Patronat honorowy nad konferencją objął m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który podczas inauguracji przypomniał, że KUL od 1 października 2023 r. ma zgodę na prowadzenie kierunku lekarskiego.