22.03.2023

Analiza biomarkerów

Oferujemy Panele Olink® Target 96 & 48 do ukierunkowanego wykrywania biomarkerów białkowych.

Umożliwiają one podejmowanie szybszych decyzji w oparciu o lepsze dane w badaniach biomarkerów białkowych u ludzi, dzięki wysoce zmultipleksowanym testom immunologicznym, które zapewniają bezkompromisową jakość danych i wydajność. Identyfikacja wielu białek tworzących sygnaturę jest bardziej wydajna i wiarygodniejsza niż badanie pojedynczego białka.

Jak to działa?

Unikalna technologia platform Olink, Proximity Extension Assay (PEA), to innowacyjna metodologia podwójnego rozpoznawania, sprzężona z DNA, zapewniająca wyjątkową specyficzność odczytu. PEA umożliwia szybką analizę biomarkerów wielokrotnie zmultipleksowanych bez obniżania jakości danych.

Technologia Proximity Extension Assay (PEA)

Innowacja w dziedzinie odkrywania biomarkerów białkowych i analizy białek.
Technologia Proximity Extension Assay (PEA) jest unikalną technologią leżącą u podstaw naszej platformy Olink® Explore oraz paneli Olink® Target 96 i Target 48. Umożliwia ona przeprowadzanie wysokoprzepustowych, zmultipleksowanych testów immunologicznych białek przy użyciu minimalnych objętości surowicy, osocza lub prawie każdego innego rodzaju próbki biologicznej. Poniżej pokazujemy, jak nasza technologia przy zapewnieniu takiej skali multipleksowania i przepustowości próbek zachowuje jakość danych i wiarygodność testów.

Wyjaśnienie działania technologii Olinks PEA

Dowiedz się jak używać naszych paneli – skontaktuj się z nami za pomocą formularza zapytań.

Wideo