12.10.2023

JuLI Stage - analizator komórek w czasie rzeczywistym

Juli™ STAGE jest, w pełni automatycznym systemem do obserwacji komórek w czasie rzeczywistym, który bezpośrednio wykonuje zdjęcia obsługując wszystkie rodzaje naczyń (płytki od 6 do 384 dołków, szalki oraz butelki hodowlane) wewnątrz inkubatora.

Juli™ STAGE obsługując wielokanałową fluorescencję, 3 obiektywy oraz optykę opartą na filtrach, zapewnia optymalne warunki do badania komórek. Urządzenie dostarcza również dane dotyczące konfluencji oraz generuje wykres wzrostu komórek z wykorzystaniem jasnego pola.

Przetestuj za darmo w swoim laboratorium unikalny analizator komórek w czasie rzeczywistym – nanoentek JuLI Stage!

System pozwala zaoszczędzić wiele czasu i pracy oraz wspomaga obserwację komórek w optymalnym przedziale czasowym.

Real-Time CHR (Cell History Recorder)

Juli™ STAGE, jest nowym standardem w rejestrowaniu wzrostu komórek zaprojektowanym do tworzenia serii obrazów, czyniąc tworzenie filmów dużo wygodniejszym.

  • Obserwuj komórki w czasie rzeczywistym i twórz historię od początku do końca
  • Wracaj do każdego etapu życia komórek
  • Utwórz film z serii zdjęć
  • Oszczędzaj czas z funkcją automatycznego wykonywania zdjęć w zadanych interwałach czasowych

Praca w inkubatorze lub komorze INVIVO (hipoksja)

Kompaktowa budowa Juli™ SATGE pozwala na instalację urządzenia w standardowym inkubatorze. Podczas eksperymentu (trwającego od kilku godzin do kilku tygodni), kontrola oraz dostęp do danych są możliwy poprzez zewnętrzy komputer.

  • Kompaktowa budowa umożliwia prace ze standardowymi inkubatorami
  • Badania przeprowadzone w kontrolowanych warunkach
  • Zebrane dane z Juli™ STAGE są automatycznie zapisywane na komputerze