Analiza białek

Współpracujemy z ALAB bioscience należącym do Grupy ALAB.

Analiza białek - izolacja, identyfikacja, ocena, oznaczanie.

W ramach usługi analizy białek oferujemy:

 • Izolację frakcji białkowych oraz pomiar ich stężenia z dowolnego materiału.
 • Identyfikację poszczególnych białek w próbce oraz analizę ich ilościowych różnic pomiędzy próbkami.
 • Identyfikację całych profili białkowych.
 • Analizę zmian potranslacyjnych białek.
 • Ocenę ekspresji antygenów powierzchniowych i wewnątrzkomórkowych oraz śledzenie w czasie ich lokalizacji w komórce.
 • Oznaczenia ilościowe metodami ELISA lub Western blot.
 • Barwienia immunohistochemiczne w celu oceny lokalizacji białka z analizą
  z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego lub fluorescencyjnego.
 • Ocenę antygenów białkowych za pomocą cytometrii przepływowej.
 • Wielkoskalowe analizy proteonomiczne z wykorzystaniem metod chromatograficznych i spektrometrii mas.
ALAB
rozwiązania dla laboratoriów diagnostycznych
ALAB
rozwiązania dla laboratoriów fizyko-chemicznych
ALABrozwiązania dla laboratoriów mikrobiologicznych, biotechnologicznych
ALAB
rozwiązania dla laboratoriów mikrobiologicznych, biotechnologicznych