Analiza DNA/RNA

Współpracujemy z ALAB bioscience należącym do Grupy ALAB

Analiza kwasów nukleinowych. Sekwencjonowanie.

Badania wykonujemy z różnorodnych materiałów tj. krwi, płynów ustrojowych, tkanek, w tym tkanek zatopionych w bloczkach parafinowych.

  • Automatyczna izolacja materiału genetycznego.
  • Izolacja materiału genetycznego z histologicznych skrawków parafinowych.
  • Opracowywanie metod, projektowanie starterów oraz wykonanie badań pojedynczych genów lub sekwencji metodą PCR lub Real Time PCR stosowanego do ilościowego pomiaru kopii genów, transgenów, czy poziomu ekspresji RNA w komórkach i tkankach.
  • Przygotowywanie bibliotek cDNA oraz profilowanie ekspresji genów.
  • Analizy korelacji pomiędzy obrazem histopatologicznym, wynikami innych badań laboratoryjnych, a wynikami badań molekularnych.
  • Sekwencjonowanie eksomowe, fragmentów genomu i całego genomu.
  • Sekwencjonowanie transkryptomu (RNA-Seq).
  • Genotypowanie przez sekwencjonowanie.
ALAB
rozwiązania dla laboratoriów diagnostycznych
ALAB
rozwiązania dla laboratoriów fizyko-chemicznych
ALABrozwiązania dla laboratoriów mikrobiologicznych, biotechnologicznych
ALAB
rozwiązania dla laboratoriów mikrobiologicznych, biotechnologicznych