Biologia komórkowa

Współpracujemy z ALAB bioscience należącym do Grupy ALAB

Analizy biologii komórkowej - hodowla, badanie in vitro, obrazowanie

Usługa analizy biologii komórkowej obejmuje:

  • Hodowlę linii komórkowych ludzkich i zwierzęcych, z możliwością dalszej ich analizy z wykorzystaniem metod cytometrycznych i molekularnych.
  • Badanie in vitro w celu oceny skuteczności lub toksyczności badanych związków w testach biomedycznych i przedklinicznych oraz utworzenie linii opornej na dany związek i wstępną analizę procesów za to odpowiedzialnych.
  • Opracowanie metodyki i prowadzenie hodowli komórkowych.
  • Analizę żywotności i badanie cyklu komórkowego metodami klasycznymi i w cytometrii przepływowej.
  • Obrazowanie komórek w czasie rzeczywistym.
  • Sort oraz fenotypowanie komórek. Barwienia immunofluorescencyjne komórek.
  • Izolację DNA, RNA i białek do dalszych badań molekularnych.
ALAB
rozwiązania dla laboratoriów diagnostycznych
ALAB
rozwiązania dla laboratoriów mikrobiologicznych, biotechnologicznych
ALABrozwiązania dla laboratoriów mikrobiologicznych, biotechnologicznych
ALAB
rozwiązania dla laboratoriów fizyko-chemicznych