Histologia i histopatologia

Współpracujemy z ALAB bioscience należącym do Grupy ALAB

Analiza histologiczna i histopatologiczna.

Usługa analizy histologicznej i histopatologicznej obejmuje:

  • Wykonywanie preparatów histologicznych w barwieniach hematoksylina-eozyna oraz w dodatkowych barwieniach histochemicznych i immunohistochemicznych.
  • Wykonywanie opisów histologicznych w zakresie anatomii mikroskopowej wraz z analizami morfometrycznymi.
  • Oceny histopatologiczne wraz ze skalarną analizą nasilenia procesów patologicznych.
  • Analizy toksykopatologiczne w badaniach bezpieczeństwa substancji chemicznych, w tym w procesach rejestracyjnych.
  • Analizy z zakresu patologii doświadczalnej w badaniach skuteczności terapeutycznej leków lub ocenia modeli doświadczalnych np. indukcji chemicznej modeli lub ocenie fenotypów zwierząt transgenicznych. 
  • Badania histopatologiczne ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków.
  • Ilościowe i półilościowe analizy morfometryczne obraz mikroskopowego.
  • Mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna.
  • Mikroskopia elektronowa.
  • Cytometria przepływowa w zakresie hematopatologii i hematoonkologii.
ALAB
rozwiązania dla laboratoriów diagnostycznych
ALAB
rozwiązania dla laboratoriów fizyko-chemicznych
ALABrozwiązania dla laboratoriów mikrobiologicznych, biotechnologicznych
ALAB
rozwiązania dla laboratoriów mikrobiologicznych, biotechnologicznych