System C1™ - zautomatyzowane rozwiązania do genomiki jednokomórkowej

Standard BioTools Kontakt z doradcą
C1 umożliwia przygotowanie matryc pojedynczych komórek przeznaczonych do sekwencjonowania mRNA, sekwencjonowania DNA, epigenetyki lub ekspresji miRNA.

Technologia Systemu C1™

Innowacyjny system C1 ostrożnie izoluje pojedyncze komórki do poszczególnych komór reakcyjnych w unikatowym zintegrowanym układzie cieczowym (IFC) Fluidigm. Optycznie czysty IFC pozwala na automatyczne wybarwienie wychwyconych komórek i badanie ich pod mikroskopem pod kątem żywotności, markerów powierzchniowych czy genów reporterowych. Po wybarwieniu komórki są automatycznie lizowane i szybko przygotowywana jest matryca do analizy qPCR albo sekwencjonowania—całość odbywa się w ciągu zaledwie czterech godzin.

Workflow Systemu C1™

  • Inicjacja. Inicjacja C1 IFC w celu przygotowania do przeniesenia próbki.
    Wychwyt. Włożenie IFC do C1 umożliwiające izolację do 800 pojedynczych komórek do oddzielnych komór reakcyjnych.
  • Barwienie. Wybarwienie każdej komórki i poddanie IFC analizie mikroskopowej w celu potwierdzenia liczby, żywotności czy fenotypu komórek.
  • Liza. Ponowne włożenie IFC do C1 w celu przeprowadzenia lizy wszystkich komórek przed amplifikacją.
  • Amplifikacja. Zwiększenie ilości RNA lub DNA zawartego w każdej komórce w celu przeprowadzenia sekwencjonowania albo detekcji za pomocą qPCR.
  • Zbieranie. Zbieranie produktu z wyjścia C1.

Publikacje

Oprogramowanie

Łatwość oceny wyników. Nasza kompleksowa oferta zautomatyzowanego, wydajnego oprogramowania do analizy danych pozwala wyciągać istotne wnioski z przeprowadzonych badań. Czy to na poziomie oceny pojedynczych komórek, wyników analizy PCR w czasie rzeczywistym czy danych genotypowania – nasze zaawansowane oprogramowania sprawdzą się zarówno w przeprowadzaniu analiz za pomocą standardowych technik, jak i zaawansowanych metod interpretacji, co pozwala w jak największym stopniu wykorzystać uzyskane wyniki.

Wsparcie

Krytycznym czynnikiem decydującym o sukcesie przy wdrażaniu technologii o wysokiej wydajności jest uzyskanie biegłości i wsparcia niezbędnego do przyspieszenia inicjatyw badawczych i odkryć. Usługi Fluidigm PRO to kompleksowe portfolio rozwiązań, które pomogą zmaksymalizować inwestycje, zwiększyć wydajność i wesprzeć laboratorium poprzez zwiększenie dostępu do profesjonalnych zasobów.

Podobne produkty

Biomark X – platforma do qPCR, genotypowania i ekspresji genów

Biomark X – platforma do qPCR, genotypowania i ekspresji genów

Standard BioTools
Więcej
Juno™ - zautomatyzowane przygotowanie bibliotek NGS, ekspresja genów i genotypowanie

Juno™ - zautomatyzowane przygotowanie bibliotek NGS, ekspresja genów i genotypowanie

Standard BioTools
Więcej
CyTOF XT

CyTOF XT

Standard BioTools
Więcej