ExTerminator 96-well

A&A Biotechnology Kontakt z doradcą
Zestaw do usuwania terminatorów po reakcji sekwencyjnej. Format: płytki na 96 prób. Wielkość próbki: do 20 µl.
ExTerminator 96-well

ExTerminator 96-well

Zestaw do usuwania terminatorów po reakcji sekwencyjnej. Format: płytki na 96 prób. Wielkość próbki: do 20 µl.

Zestaw opiera się na precypitacji produktów reakcji sekwencyjnej na powierzchni odpowiedniej membrany.

Do mieszaniny sekwencyjnej dodawane są: odczynnik Mix Blue (ułatwia kontrolę procesu precypitacji) oraz roztwór wiążąco-płuczący. Mieszanina taka nanoszona jest na płytki formatu 96 studzienek ze specjalną membraną. W trakcie wirowania na membranie osiadają produkty reakcji sekwencyjnej, podczas gdy nadmiar terminatorów przechodzi przez membranę i jest w ten sposób usuwany. Resztki soli i innych zanieczyszczeń usuwane są w następnym etapie - płukaniu.

Oczyszczone produkty reakcji sekwencyjnej eluowane są bezpośrednio w wodzie i mogą być od razu wykorzystane do denaturacji termicznej bez konieczności osuszania i zawieszania w odpowiednim roztworze (sekwenatory kapilarne).

Specyfikacja ExTerminator 96-well

Numer katalogowy: 444-192

  • wielkość: 192 izolacje
  • format: płytka na 96 studzienek
  • pojemność złoża: 10 µg DNA
  • wielkość próbki: do 20 µl
  • roztwór elucyjny: woda, TSR (Template Suppression Reagent)

Numer katalogowy: 444-384

  • wielkość: 384 izolacje
  • format: płytka na 96 studzienek
  • pojemność złoża: 10 µg DNA
  • wielkość próbki: do 20 µl
  • roztwór elucyjny: woda, TSR (Template Suppression Reagent)

Podobne produkty

Cell-free AX DNA

Cell-free AX DNA

A&A Biotechnology
Więcej
Genomic Mini AX Staphylococcus

Genomic Mini AX Staphylococcus

A&A Biotechnology
Więcej
Genomic Micro AX Swab Gravity Plus

Genomic Micro AX Swab Gravity Plus

A&A Biotechnology
Więcej