Viral DNA/RNA

A&A Biotechnology Kontakt z doradcą
Zestaw do izolacji wirusowego DNA i RNA z próbek krwi, wymazów, śliny i aspiratów z dróg oddechowych.
Viral DNA/RNA

Viral DNA/RNA

Zestaw do izolacji wirusowego DNA i RNA z próbek krwi, wymazów, śliny i aspiratów z dróg oddechowych.

Specyfikacja Viral DNA/RNA

Numer katalogowy: 034-50

 • wielkość: 50 izolacji
 • format: minikolumna
 • pojemność złoża:
  • 50 µg RNA
  • 10 µg DNA
 • wielkość próbki:
  • do 350 µl krwi
  • wymazówka z pobraną próbką
  • 100 µl śliny lub aspiratu z dróg oddechowych
 • objętość elucji: od 30 µl
 • roztwór elucyjny: woda jałowa

Numer katalogowy: 034-100

 • wielkość: 100 izolacji
 • format: minikolumna
 • pojemność złoża:
  • 50 µg RNA
  • 10 µg DNA
 • wielkość próbki:
  • do 350 µl krwi
  • wymazówka z pobraną próbką
  • 100 µl śliny lub aspiratu z dróg oddechowych
 • objętość elucji: od 30 µl
 • roztwór elucyjny: woda jałowa

Numer katalogowy: 034-200

 • wielkość: 200 izolacji
 • format: minikolumna
 • pojemność złoża:
  • 50 µg RNA
  • 10 µg DNA
 • wielkość próbki:
  • do 350 µl krwi
  • wymazówka z pobraną próbką
  • 100 µl śliny lub aspiratu z dróg oddechowych
 • objętość elucji: od 30 µl
 • roztwór elucyjny: woda jałowa

Podobne produkty

Micro RNA

Micro RNA

A&A Biotechnology
Więcej
CoV RNA

CoV RNA

A&A Biotechnology
Więcej
Fenozol Plus

Fenozol Plus

A&A Biotechnology
Więcej