T4 polimeraza DNA

A&A Biotechnology Kontakt z doradcą
Zawiera bufor reakcyjny. Forma: roztwór o stężeniu 3 U/µl.
T4 polimeraza DNA

T4 polimeraza DNA

Zawiera bufor reakcyjny. Forma: roztwór o stężeniu 3 U/µl.

Specyfikacja T4 polimeraza DNA

Numer katalogowy: 1031-100

 • wielkość: 100 U
 • forma: roztwór
 • stężenie: 3 U/µl
 • definicja jednostki: Jedna jednostka enzymu katalizuje inkorporowanie 10 nmoli deoksyrybonukleotydów po 30 minutach w temp. 37 °C.
 • zastosowanie:
  • Stępianie końców dsDNA przez wypełnianie 5' wiszących końców DNA lub trawienie 3' DNA wiszących końców DNA.wymazówka z pobraną próbką
  • Stępianie produktów PCR zawierających wiszące końce 3'-dA (po amplifikacji z Taq DNA polimerazą)
  • Synteza i znakowanie sond DNA przez reakcję wymiany nici
  • Mutageneza miejscowo-specyficzna z użyciem oligonukleotydów
  • Ligacja typu LIC (Ligation-independent cloning) i klonowanie produktów PCR
 • pochodzenie: mikroorganizm rekombinowany
 • bufor do przechowywania: 100 mM KPO₄, 1 mM DTT, 50% Glicerol, pH 6.5 @ 25°C

Numer katalogowy: 1031-500

 • wielkość: 500 U
 • forma: roztwór
 • stężenie: 3 U/µl
 • definicja jednostki: Jedna jednostka enzymu katalizuje inkorporowanie 10 nmoli deoksyrybonukleotydów po 30 minutach w temp. 37 °C.
 • zastosowanie:
  • Stępianie końców dsDNA przez wypełnianie 5' wiszących końców DNA lub trawienie 3' DNA wiszących końców DNA.wymazówka z pobraną próbką
  • Stępianie produktów PCR zawierających wiszące końce 3'-dA (po amplifikacji z Taq DNA polimerazą)
  • Synteza i znakowanie sond DNA przez reakcję wymiany nici
  • Mutageneza miejscowo-specyficzna z użyciem oligonukleotydów
  • Ligacja typu LIC (Ligation-independent cloning) i klonowanie produktów PCR
 • pochodzenie: mikroorganizm rekombinowany
 • bufor do przechowywania: 100 mM KPO₄, 1 mM DTT, 50% Glicerol, pH 6.5 @ 25°C

Opis

T4 polimeraza DNA to polimeraza zależna od matrycy DNA, posiadająca aktywności: polimerazy DNA syntetyzującej DNA od końca 3' startera DNA w kierunku od 5' do 3'. Enzym posiada również aktywność 3'-5' egzonukleazy. T4 DNA polimeraza nie wykazuje aktywności 5'-3' egzonukleazy.

Aktywność 3'-5' egzonukleazy jest znacznie wyższa dla ssDNA w stosunku do dsDNA.

T4 polimeraza DNA jest aktywna w większości buforów używanych w PCR, odwrotnej transkrypcji, buforze do ligacji oraz w większości buforów dla enzymów restrykcyjnych

Podobne produkty

KineX

KineX

A&A Biotechnology
Więcej
Egzonukleaza I

Egzonukleaza I

A&A Biotechnology
Więcej
T7 polimeraza RNA

T7 polimeraza RNA

A&A Biotechnology
Więcej