0

MediMachine II – homogenizator śmigiełkowy dla wymagających materiałów

Medimachine II jest homogenizatorem „śmigiełkowym” zaprojektowanym w celu homogenizacji tkanek, jak i komórek do poziomu molekularnego. Szeroki wybór adapterów homogenizujących o różnych parametrach pozwala na przetworzenie materiału zgodnie z wymaganą procedurą.

Numer Katalogowy Model Pojemność Waga Zasilanie
MMII MediMachine II Max. 2 x 25 mL 2.5 kg 230V 50Hz
Dodaj do Koszyka Zapytań (możesz wybrać kilka produktów) lub napisz na alab@alab.com.pl
Zakres prędkości 90 - 22.000 rpm
Liczba próbek (pojemność) 2 próbki (1-25 mL każda)
Wymiary 211 x 164 x 257 mm
Waga 2.5 kg
Zasilanie 230 VAC/ 50Hz
Pobór energii 60 W
Rozdrabnianie Medicons / Medicons MAX
Homogenizacja FOODcon7 / Prypcons / Prypcons B

OPIS

MediMachine II ma interaktywny ekran dotykowy umożliwiający wybór trybu pracy i przegląd protokołów. Kolorowy ekran pojemnościowy umożliwia pracę  w rękawiczkach laboratoryjnych. Oprogramowanie oferuje ustawienia wielojęzyczne oraz dwa tryby pracy- ręczny i automatyczny.

Homogenizator Medimachine II  jest instrumentem stacjonarnym do automatycznej dysocjacji tkanek w celu uzyskania zawiesin jednokomórkowych. Zawiesiny jednokomórkowe są niezbędnym warunkiem osiągnięcia wiarygodnych wyników w zakresie rozdziału komórek, analizy komórek i hodowli komórkowej.

Ponadto Medimachine II może być stosowany do homogenizacji komórek i tkanek w celu ekstrakcji biomolekuł do zastosowań w biologii molekularnej lub biochemii białek.

Homogenizator Medimachine II zapewnia wysoką wydajność ekstrakcji do analizy pozostałości chemicznych, wirusów, bakterii itp.

Główne aplikacje:

  • Cytometria przepływowa
  • Analiza kultur komórkowych
  • Izolacja DNA/RNA, białek
  • Analiza żywności
  • Analiza pasożytów (m.in. kleszczy)

Cztery rodzaje adapterów w zależności od ilości przetwarzanego materiału oraz stopnia homogenizacji:

  • Medicons – rozdrabniacz z sitami separującymi 35 µm lub 50 µm. Obudowa z polietylenu. Sterylne lub niesterylne. Wewnętrzna część mechaniczna jest wykonana ze stali nierdzewnej i składa się ze stałego sita z około 100 sześciokątnymi otworami, wokół których znajduje się 6 mikro-ostrzy. Objętość materiału w zakresie 1-6 mL
  • Medicons Max – rozdrabniacz z sitami separującymi 50 µm. Obudowa z polietylenu. Sterylne lub niesterylne. Wewnętrzna część mechaniczna jest wykonana ze stali nierdzewnej i składa się ze stałego sita z około 250 sześciokątnymi otworami, wokół których znajduje się 6 mikro-ostrzy. Objętość materiału w zakresie 16-25 mL
  • Prypcons – homogenizator wykonany z polietylenu. Sterylne lub niesterylne. Przeznaczone do homogenizacji m.in. tkanek (mózgu, szpiku kostnego, węzłów chłonnych, itp), produktów spożywczych (miody, jogurt, mleko itp) oraz tkanek roślinnych (świeże liście, trawa, liścienie itp). Objętość materiału w zakresie 1-6 mL
  • FOODcon 7 – homogenizator wykonany z polietylenu. Sterylne lub niesterylne. Przeznaczone do homogenizacji m.in. tkanek (mózgu, szpiku kostnego, węzłów chłonnych, itp), produktów spożywczych (miody, jogurt, mleko itp) oraz tkanek roślinnych (świeże liście, trawa, liścienie itp). Objętość materiału w zakresie 16-25 mL

Protokoły Medimachine II zostały specjalnie opracowane, aby zaoferować znormalizowane procedury separacji lub dokładnej homogenizacji różnych próbek. Użytkownik może dodawać nowe oraz modyfikować istniejące programy.

DO POBRANIA

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to adrian.arendt@alab.com.pl

×