Analizy biomarkerów

Zapytanie

Ukierunkowana analiza biomarkerów

Olink® Target 96 & 48

Panele Olink® Target 96 & 48 do ukierunkowanego wykrywania biomarkerów białkowych umożliwiają podejmowanie szybszych decyzji w oparciu o lepsze dane w badaniach biomarkerów białkowych u ludzi, dzięki wysoce zmultipleksowanym testom immunologicznym, które zapewniają bezkompromisową jakość danych i wydajność. Identyfikacja wielu białek tworzących sygnaturę jest bardziej wydajna i wiarygodniejsza niż badanie pojedynczego białka.

Ukierunkowana analiza biomarkerów - obszary

• Panel Target 48 Cytokine
• Panele Target 96 Cardiovascular
• Panele Target 96 Immuno-Oncology
• Panele Target 96 Neurology
• Panele Target 96 Oncology
• Panele Target 96 Inflammation
• Panele Target 96 Biological Process


Jak to działa?

Unikalna technologia platform Olink, Proximity Extension Assay (PEA), to innowacyjna metodologia podwójnego rozpoznawania, sprzężona z DNA, zapewniająca wyjątkową specyficzność odczytu. PEA umożliwia szybką analizę biomarkerów wielokrotnie zmultipleksowanych bez obniżania jakości danych.


Technologia Proximity Extension Assay (PEA)

Innowacja w dziedzinie odkrywania biomarkerów białkowych i analizy białek.

Technologia Proximity Extension Assay (PEA) jest unikalną technologią leżącą u podstaw naszej platformy Olink® Explore oraz paneli Olink® Target 96 i Target 48. Umożliwia ona przeprowadzanie wysokoprzepustowych, zmultipleksowanych testów immunologicznych białek przy użyciu minimalnych objętości surowicy, osocza lub prawie każdego innego rodzaju próbki biologicznej. Poniżej pokazujemy, jak nasza technologia przy zapewnieniu takiej skali multipleksowania i przepustowości próbek zachowuje jakość danych i wiarygodność testów.

Wyjaśnienie działania technologii Olinks PEA

technologia PEA

Technologia Proximity Extension Assay (PEA) firmy Olink. (A) Pary przeciwciał, znakowane znacznikami oligonukleotydowymi DNA, wiążą się z docelowym białkiem w roztworze. (B) Gdy oligonukleotydy są zbliżone przez wiązanie par przeciwciał, hybrydyzują i są wydłużane w etapie polimerazy DNA. (C) Ten nowo utworzony fragment „kodu kreskowego” DNA jest unikalny dla każdej pary przeciwciał, a następnie jest amplifikowany przez PCR, gotowy do odczytu przez sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) dla produktów Olink Explore lub ilościowy PCR (qPCR) dla produktów Olink Target. Za pomocą tej metody można zmierzyć jednocześnie do 384 różnych białek z około 1 µl krwi lub innego rodzaju próbki biologicznej.

Przezwyciężanie problemów ze swoistością w zmultipleksowanych testach immunologicznych

Każda z 96 par przeciwciał oligonukleotydowych zawiera unikalne sekwencje DNA umożliwiające hybrydyzację tylko do siebie nawzajem. Następujące wydłużenie sąsiadujących fragmentów prowadzi do utworzenia 96 unikalnych sekwencji reporterowych DNA, które są amplifikowane za pomocą PCR w czasie rzeczywistym. Czynnikiem ograniczającym multipleksowane testy immunologiczne jest reaktywność krzyżowa przeciwciał, która ogranicza stopień multipleksowania większości testów do poziomu mniej niż 10-pleksów. Panele Olink nie wykrywają zdarzeń wynikających z reaktywności krzyżowej, ponieważ tylko dopasowane pary reporterowego DNA mogą hybrydyzować i dać początek amplikonom dla NGS albo qPCR w czasie rzeczywistym. Pozwala to na skalowalne multipleksowanie bez utraty specyficzności i czułości.

Analizy biomarkerow

Bardziej szczegółowe wyjaśnienie tej technologii można znaleźć w naszej białej księdze pt. PEA – Technologia wielokrotnie zmultipleksowanych testów immunologicznych z odczytem qPCR albo NGS do pobrania u dołu strony.

Dowiedz się od naszego doświadczonego zespołu jak używać naszych paneli – skontaktuj się z nami za pomocą formularza zapytań dostępnego na tej stronie.

Wideo

Zapytanie ofertowe