Biologia molekularna

Zapytanie

Współpracujemy z ALAB bioscience, który zapewnia obsługę klienta od logistyki pobrania prób i ich transportu, poprzez izolację, zabezpieczenie, bankowanie do analizy molekularnych i interpretacji wyników.

Izolacja i logistyka materiału

 • izolacja materiału genetycznego i białkowego
 • izolacja materiału z bloczka histologicznego (FFPE)
 • transport materiału w warunkach chłodniczych
 • bankowanie materiału w -20oC i -80oC
 • cotygodniowe raporty temperaturowe (na życzenie)

Automatyzacja procesu

W ramach usług ALAB bioscience oferujemy automatyczną i wielkoskalową izolację materiału genetycznego:

 • RNA
 • DNA
 • RNA/DNA
 • wybór sprzętu dopasowany do Państwa potrzeb
 • krótki czas realizacji

Do Państwa dyspozycji jest również automatyczna stacja pipetująca FlowBot One

 • wysoka powtarzalność
 • niska martwa objętość

Izolacja materiału z bloczka histologicznego

Mikrodysekcja laserowa – umożliwia izolację materiału z selektywnego obszaru tkanki na preparacie histologicznym

 • mikrodyskecja obszarów np. obszar nacieków zapalnych lub hiperplazji komórek
 • mikrodysekcja poszczególnych grup komórek np. limfocytów, nabłonków atypowych
 • pracujemy zarówno na preparatach barwionych w HE jak i niebarwionych

Od bloczka i preparatu histologicznego do transkryptu

 • izolujemy materiał genetyczny z bloczków parafinowych, a następnie oceniamy jakościowo oraz ilościowo wybrane przez klientów geny

Real Time PCR

 • genotypowanie
 • ocena ekspresji genów, w tym złożone panele genów

izolacja dna

Mikrobiom

W badaniu mikrobiomu wykorzystujemy sekwencjonowanie w technologii Ion Torrent: przez syntezę z detekcją protonów na układzie scalonym (ThermoFisher Scientific) z użyciem chipa Ion 540™ Chip. Badanie mikrobiomu opieramy o analizę rybosomalnago 16S RNA, który jest konserwatywny dla bakterii, ale zawiera regiony o wysokiej zmienności, zawierające sekwencje charakterystyczne dla gatunku. Stosowane techniki umożliwiają analizę do poziomu rodzaju.

Oferowane przez nas usługi obejmują izolację materiału genetycznego, tworzenie bibliotek, sekwencjonowanie oraz analizę bioinformatyczną.

Sekwencjonowanie 16S rRNA wykorzystujemy w

 • identyfikacji i klasyfikacji taksonomicznej znanych gatunków bakterii
 • identyfikacji patogenów
 • klasyfikacji filogenetycznej
 • badaniu metagenomicznym populacji bakterii
 • mikrobiologii klinicznej

Analiza struktury mikrobiomu

ELISA

 • identyfikacja antygenów
 • identyfikacja przeciwciał
 • oznaczenia spektrofotometryczne

Immunohistochemia

 • rutynowe barwienia diagnostyczne firmy ROCHE
 • indywidualna optymalizacja barwień dedykowanych zwierzętom doświadczalnym
 • kolokalizacja z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej

 Cytometria przepływowa

 • identyfikacja antygenów i immunofenotypowanie
 • ocena cyklu komórkowego, apoptozy, szlaków sygnałowych

Zapytanie ofertowe