Klonowanie i transformacja

Producenci
E.coli Transformer Express Kit
E.coli Transformer Express Kit
A&A Biotechnology

Zestaw do przygotowania i transformacji komórek kompetentnych E.coli. Ulepszona metoda chemiczna pozwalająca na transformację nawet w 1 minutę, bez szoku cieplnego.

Więcej
E.coli Transformer Kit
E.coli Transformer Kit
A&A Biotechnology

Zestaw do przygotowania i transformacji komórek kompetentnych E.coli. Metoda chemiczna.

Więcej
JO-FI™ komórki kompetentne
JO-FI™ komórki kompetentne
A&A Biotechnology

Wysokowydajny szczep do każdego rodzaju klonowania i standardowej transformacji plazmidowym DNA. Stabilna replikacja plazmidów wysokokopijnych.

Więcej
KineX
KineX
A&A Biotechnology

Mieszanina enzymatyczna do szybkiej fosforylacji (kinazowania) oraz stępiania fragmentów DNA i produktów PCR do klonowania na tępo.

Więcej
Liga5™
Liga5™
A&A Biotechnology

5-minutowy zestaw do ligacji DNA o końcach tępych i lepkich.

Więcej
Ligaza T4 DNA
Ligaza T4 DNA
A&A Biotechnology

Enzym umożliwiający łączenie pęknięć w pojedynczych łańcuchach wchodzących w skład dsDNA. Forma: roztwór o stężeniu 1 U/µl

Więcej
OverLap™ Assembly
OverLap™ Assembly
A&A Biotechnology

Zestaw do szybkiego klonowania produktów PCR bez użycia ligazy DNA. Oparty na metodzie Gibsona.

Więcej
Pichia Transformer Kit
Pichia Transformer Kit
A&A Biotechnology

Zestaw do przygotowania i transformacji komórek kompetentnych Pichia pastoris. Metoda chemiczna.

Więcej
Saccharomyces Transformer Kit
Saccharomyces Transformer Kit
A&A Biotechnology

Zestaw do przygotowania i transformacji komórek kompetentnych S.cerevisiae. Metoda chemiczna.

Więcej
T4 polimeraza DNA
T4 polimeraza DNA
A&A Biotechnology

Zawiera bufor reakcyjny. Forma: roztwór o stężeniu 3 U/µl.

Więcej
Thermo PNK
Thermo PNK
A&A Biotechnology

Termostabilna kinaza polinukleotydowa. Forma: roztwór o stężeniu 10 U/µl.

Więcej