Enzymy

Producenci
DNAza
DNAza
A&A Biotechnology

DNAza I. Wolna od RNAzy. Forma: roztwór o stężeniu 10 U/µl.

Więcej
DNAza Tornado™
DNAza Tornado™
A&A Biotechnology

Rekombinowana DNAza I o zwiększonej procesywności. Wolna od RNAz.

Więcej
Egzonukleaza I
Egzonukleaza I
A&A Biotechnology

Rekombinowany enzym degradujący jednoniciowe DNA w kierunku 3’-5’. Forma: roztwór o stężeniu 5 U/µl.

Więcej
Fragment Klenowa exo-
Fragment Klenowa exo-
A&A Biotechnology

Fragment polimerazy I E. coli. Stężenie: 5 U/µl.

Więcej
KineX
KineX
A&A Biotechnology

Mieszanina enzymatyczna do szybkiej fosforylacji (kinazowania) oraz stępiania fragmentów DNA i produktów PCR do klonowania na tępo.

Więcej
Ligaza T4 DNA
Ligaza T4 DNA
A&A Biotechnology

Enzym umożliwiający łączenie pęknięć w pojedynczych łańcuchach wchodzących w skład dsDNA. Forma: roztwór o stężeniu 1 U/µl

Więcej
Litykaza (liofilizat)
Litykaza (liofilizat)
A&A Biotechnology

Mieszanina enzymów do lizy ściany komórkowej drożdży. Forma: liofilizat.

Więcej
Litykaza (roztwór)
Litykaza (roztwór)
A&A Biotechnology

Mieszanina enzymów do lizy ściany komórkowej drożdży. Forma: roztwór o stężeniu 10 U/µl.

Więcej
Lizostafyna
Lizostafyna
A&A Biotechnology

Enzym efektywnie lizujący ścianę komórkową bakterii z rodzaju Staphylococcus. Forma: roztwór o stężeniu 15 U/µl.

Więcej
Lizostafyna (liofilizat)
Lizostafyna (liofilizat)
A&A Biotechnology

Enzym efektywnie lizujący ścianę komórkową bakterii z rodzaju Staphylococcus. Forma: liofilizat 5 mg, aktywność > 3000 U/mg.

Więcej
Lizozym
Lizozym
A&A Biotechnology

Enzym do lizy bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich. Forma: roztwór o stężeniu 10 mg/ml.

Więcej
Mutanolizyna rekombinowana (liofilizat)
Mutanolizyna rekombinowana (liofilizat)
A&A Biotechnology

Enzym do trawienia ściany komórkowej bakterii Gram-dodatnich szczególnie odpornych na lizę. Na przykład: Streptococcus, Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus i Listeria. Forma: liofilizat, aktywność > 3000 - 4000 U/mg.

Więcej
Mutanolizyna rekombinowana (roztwór)
Mutanolizyna rekombinowana (roztwór)
A&A Biotechnology

Enzym do trawienia ściany komórkowej bakterii Gram-dodatnich szczególnie odpornych na lizę. Na przykład: Streptococcus, Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus i Listeria. Forma: roztwór o stężeniu 10 U/µl.

Więcej
Pirofosfataza drożdżowa
Pirofosfataza drożdżowa
A&A Biotechnology

Enzym rozkładający pirofosforan do monoortofosforanu. Zwiększa wydajność reakcji polimeryzacji DNA i RNA. Forma: Roztwór o stężeniu 0,1 U/µl.

Więcej
Proteinaza K (liofilizat)
Proteinaza K (liofilizat)
A&A Biotechnology

Enzym do trawienia białek w próbach biologicznych. Forma: liofilizat, Aktywność ≥ 30 U/mg.

Więcej
Proteinaza K (roztwór)
Proteinaza K (roztwór)
A&A Biotechnology

Enzym do trawienia białek w próbach biologicznych. Forma: roztwór o stężeniu 20 mg/ml, Aktywność ≥ 30 U/mg.

Więcej
RNAza
RNAza
A&A Biotechnology

Nukleaza do degradacji RNA. Wolna od DNAzy. Forma: roztwór o stężeniu 10 mg/ml.

Więcej
RUN polimeraza DNA
RUN polimeraza DNA
A&A Biotechnology

Polimeraza DNA Taq z buforem reakcyjnym. Stężenie: 1 U/µl.

Więcej
RUN-HLA polimeraza DNA
RUN-HLA polimeraza DNA
A&A Biotechnology

Polimeraza DNA Taq z buforem reakcyjnym. Przeznaczona do HLA assay. Stężenie: 5 U/µl.

Więcej
RUN-HS polimeraza DNA
RUN-HS polimeraza DNA
A&A Biotechnology

Polimeraza DNA Taq do techniki Hot Start z buforem reakcyjnym. Zablokowana przeciwciałem monoklonalnym (mAb) anty-Taq. Stężenie: 1 U/µl.

Więcej
T4 polimeraza DNA
T4 polimeraza DNA
A&A Biotechnology

Zawiera bufor reakcyjny. Forma: roztwór o stężeniu 3 U/µl.

Więcej
T7 polimeraza RNA
T7 polimeraza RNA
A&A Biotechnology

Rekombinowana polimeraza RNA faga T7. Stężenie: 20 U/µl.

Więcej
Thermo PNK
Thermo PNK
A&A Biotechnology

Termostabilna kinaza polinukleotydowa. Forma: roztwór o stężeniu 10 U/µl.

Więcej
Viscolase
Viscolase
A&A Biotechnology

Nukleaza o wysokiej efektywności, degradująca DNA i RNA. Zmniejsza lepkość preparatów białkowych. Forma: roztwór o stężeniu 250 U/µl.

Więcej
WALK polimeraza DNA
WALK polimeraza DNA
A&A Biotechnology

Polimeraza DNA Pwo z buforem reakcyjnym. Posiada aktywność korektorską. Stężenie: 1 U/µl.

Więcej