Kontakt

"ALAB" sp. z o.o.
ul. Stępińska 22/30 • 00-739 Warszawa
tel. +48 22 349 60 10 • e-mail: alab@alab.com.pl
NIP 5252358933 • REGON 015606410 • KRS 0000179493


Dział sprzedaży

Adrian Arendt
regionalny kierownik sprzedaży
woj. łódzkie, dolnośląskie, opolskie
tel. +48 665 787 311 • e-mail: adrian.arendt@alab.com.pl

Jerzy Bakunowski
regionalny kierownik sprzedaży
woj. lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie
tel. +48 665 787 332 • e-mail: jerzy.bakunowski@alab.com.pl

Sławomir Dudek
regionalny kierownik sprzedaży
woj. małopolskie, podkarpackie, śląskie
tel. +48 665 787 362 • e-mail: slawomir.dudek@alab.com.pl

Kamil Juźwiak
regionalny kierownik sprzedaży
woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie
tel. +48 571 445 205 • e-mail: kamil.juzwiak@alab.com.pl

Paweł Lemańczyk
ZASTĘPSTWO! Proszę o kontakt z Paweł Zaremba
tel. +48 665 787 317 • e-mail: pawel.zaremba@alab.com.pl
regionalny kierownik sprzedaży
woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
tel. +48 571 445 212 • e-mail: pawel.lemanczyk@alab.com.pl

Maciej Malec
regionalny kierownik sprzedaży
woj. mazowieckie, podlaskie
tel. +48 571 445 210 • e-mail: maciej.malec@alab.com.pl

Paweł Zaremba
regionalny kierownik sprzedaży
woj. mazowieckie, podlaskie
tel. +48 665 787 317 • e-mail: pawel.zaremba@alab.com.pl

Cezary Rylik
kierownik ds. kluczowych klientów
tel. +48 571 445 209 • e-mail: cezary.rylik@alab.com.pl

Szymon Borek
Product Manager
tel. +48 665 787 314 • e-mail: szymon.borek@alab.com.pl


Dział administracji

Anna Wojtasiak
dyrektor ds. rozwoju rynku
tel. +48 22 349 60 19 / +48 609 203 203
e-mail: anna.wojtasiak@alab.com.pl, alab@alab.com.pl

Arkadiusz Piechal
kierownik ds. zamówień publicznych
tel. +48 22 349 60 15 / +48 665 787 337 • e-mail: arkadiusz.piechal@alab.com.pl

Lidia Pałdyna
specjalista ds. sprzedaży
tel. +48 22 349 60 21 / +48 665 787 009 • e-mail: lidia.paldyna@alab.com.pl

Cezary Nowicki
specjalista ds. administracji
tel. +48 571 244 011 • e-mail: cezary.nowicki@alab.com.pl

Dorian Ciszewski
magazynier
tel. +48 571 445 939 • e-mail: dorian.ciszewski@alab.com.pl


Dział serwisu

Robert Pietrzak
kierownik serwisu
tel. +48 665 787 320 • e-mail: robert.pietrzak@alab.com.pl

Patryk Maciąg
inżynier serwisu
tel. +48 665 787 325
e-mail: patryk.maciag@alab.com.pl, serwis@alab.com.pl

Rafał Olszewski
inżynier serwisu
tel. +48 571 445 207 • e-mail: rafal.olszewski@alab.com.pl

Piotr Tratkiewicz
inżynier serwisu
tel. +48 665 787 344 • e-mail: piotr.tratkiewicz@alab.com.pl