O nas

Jesteśmy zespołem specjalistów z wyksztalceniem m.in. biotechnologicznym, biologicznym, chemicznym, analitycznym, medycznym.

Wyposażamy laboratoria Life Science i Diagnostyki Medycznej.

Od 36 lat stawiamy czoła szybko zmieniającym się realiom. Pokazujemy, jak zwiększyć efektywność pracy naukowej poprzez dobór odpowiednich narzędzi. Jako kluczowy dystrybutor produktów dla laboratoriów przedstawiamy możliwości, które nie tylko poprawiają jakość i wydajność pracy, ale także wiarygodność wyników, wygodę i bezpieczeństwo.

Jesteśmy zespołem specjalistów z wyksztalceniem m.in. biotechnologicznym, biologicznym, chemicznym, analitycznym, medycznym. Pomagamy dobrać najbardziej optymalne rozwiązania dostosowane do kierunku badań naszych klientów.

A zaczęło się zwyczajnie 36 lat temu od zaopatrywania kilku laboratoriów medycznych w akcesoria i odczynniki. Krokiem milowym było rozpoczęcie współpracy z firmą Jouan, producentem drobnego sprzętu laboratoryjnego, a kilka lat później z potentatem w obszarze zaawansowanych odczynników do biologii molekularnej Life Technologies i Invitrogen.

Dzisiaj w naszym portfolio znajduje się kilkadziesiąt renomowanych marek, dla których jakość i innowacja stawiane są na pierwszym miejscu. My rozwijamy się wraz z nimi, a kierunek w jakim zmierzamy jest cały czas ten sam – badania naukowe nie mają końca.

ALAB
rozwiązania dla laboratoriów diagnostycznych
ALAB
rozwiązania dla laboratoriów fizyko-chemicznych
ALABrozwiązania dla laboratoriów mikrobiologicznych, biotechnologicznych
ALAB
rozwiązania dla laboratoriów mikrobiologicznych, biotechnologicznych