Analizy genomowe

Zapytanie

We współpracy z ALAB bioscience wykonujemy:

 • Analizy ekspresji genów
 • Genotypowanie
 • Digital PCR
 • Identyfikację próbek
 • Ilościową analizę białek protemiczne analizy w oparciu o Olink
 • Profile diagnostyczne dla próbek in vivo i in vitro pochodzące od myszy i ludzi
  • szlak p53
  • cykl komórkowy
  • cukrzyca
  • zapalenie
  • nowotworowy
  • neurologiczny
  • sercowo-naczyniowy
  • czynniki transkrypcyjne
 • Indywidualne opracowywanie profili diagnostycznych w zakresie:
  • identyfikacji różnych patogenów zakaźnych
  • identyfikacja wariantów genetycznych jednego patogenu
  • genotypowanie cech jednogenowych
  • określenie rasy i pochodzenia
  • identyfikacja chorób genetycznych
  • transkryptomiczna ocena ekspresji złożonych paneli genów

 Dodatkowo Klient ma możliwość:

 • skorzystania z profili diagnostycznych opracowanych przez firmę ALAB bioscience
 • zmodyfikowania i dostosowania profili diagnostycznych ALAB bioscience do własnych potrzeb
 • zlecenia opracowania indywidualnego pakietu diagnostycznego
 • samodzielnego opracowania profili markerów i zlecenia jego wykonania

 

Analizy genomowe

Pracujemy na systemie Biomark HD

To wysokoprzepustowa technologia analiz genomowych oraz proteonomicznych, oparta o rozwiązania zintegrowanych obwodów przepływowych - integrated fluidic circuits (IFCs). Umożliwia ona automatyzację analiz biologii molekularnych w nanolitrowych objętościach, co zmniejsza objętość próbki, ilość zużywanych odczynników, skraca istotnie czas wykonywanych analiz oraz pozwala uzyskiwać spójne analizy złożonych paneli markerów genetycznych i białkowych. Technologia oparta jest na tych samych założeniach co PCR, dzięki czemu pracuje z szeroką gamą chemii oraz starterów/sond

Zalety technologii Biomark

 • Możliwość jednoczasowej analizy nawet do 192 markerów genetycznych
 • Minimalna ilość potrzebnego materiału
 • Możliwość procedowania różnych typów materiału biologicznego
 • Wewnętrzna walidacja testu pomiędzy poszczególnymi markerami

Technologia Olink

Jest to technika analiz proteonomicznych oparta o rozwiązania sprzętowe Biomark HD oraz zestawy diagnostyczne Olink. Umożliwia ona analizy białkowe przeprowadzane z wykorzystaniem zestawów przeciwciał wyznakowanych sekwencjami DNA. Technologia umożliwia analizy materiału tkankowego, krwi i płynów ciała, a także pochodzącego z hodowli komórkowych.

Więcej informacji o technologii Olink znajdą Państwo TUTAJ.

W ofercie dostępne są panele analityczne dedykowane następującym obszarom

Mysz

 • panel przesiewowy 88 markerów

Panele dedykowane ludziom

 • Panel cytokin – 48 markerów
 • Panel sercowo-naczyniowy – 96 markerów
 • Panel neurologiczny – 96 markerów
 • Panel uszkodzenia narządów – 96 markerów
 • Panel metaboliczny – 96 markerów
 • Panel immuno-onkologiczny – 96 markerów
 • Panel immunologiczny – 96 markerów
 • Panel onkologiczny – 96 markerów
 • Panel rozwojowy – 96 markerów
 • Panel regulacji komórki – 96 markerów

Zapytanie ofertowe